Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky

1.1 Zaregistrovanie zákazníka
V našom elektronickom obchode môžete produkty nakupovať aj bez registrácie.

Zaregistrovaný užívateľ avšak získava:
•    Nakupovanie so zľavami
•    Informácie o stave jeho objednávky
•    Prehľad všetkých doteraz zakúpených produktov
•    Možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných http://destilaty.bowten.sk/
•    Možnosť získavať pravidelné informácie o novinkách a akciách

2.1 Podmienka 18 rokov
Internetový obchod http://destilaty.bowten.sk/ je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov.

3.1 Ochrana súkromia a osobných údajov
Internetový obchod destilaty.bowten.sk, sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a je viazaný mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. Zaručujeme všetkým našim zákazníkom ochranu osobných údajov a tieto nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.

Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok odoslaním objednávky dáva kupujúci ako fyzická osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a ak je právnickou osobou alebo živnostníkom poskytuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, e-mail a telefónne číslo vyplnením pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať alebo svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení k užívateľskému účtu v sekcii „môj účet“.

Osobné údaje slúžia pre identifikáciu kupujúceho za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry a dodania tovaru – plnenia predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ – internetový obchod destilaty.bowten.sk,  ktorý zaručí, že spracúvané údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami kupujúceho a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jeho osobnosti a súkromia. Takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné alebo zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými.

Pri platbách za tovar nezadávate žiadne informácie na stránke nášho obchodu, ale všetky informácie o Vašich účtoch zadávate na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne iba elektronickú informáciu o realizácii Vašej platby a my budeme vedieť, že Vašu objednávku môžeme začať vybavovať.

Internetový obchod destilaty.bowten.sk, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci pracovného pomeru alebo svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu. Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Kupujúci dáva pri svojej registrácii súhlas pre zasielanie informatívnych e-mailov a môže sa kedykoľvek odhlásiť od prijímania takýchto e-mailov. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využívané alebo poskytované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4.1 Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Všetky ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.

5.1 Objednávka
Pre objednanie produktu kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet v podsekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len Vy.

6.1 Dodacia lehota
Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi). Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. V prípade objednávky viac ako 1 kusu produktu, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade ťažšie dostupných produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Predajná cena týchto produktov sa môže meniť v závislosti od aktuálnej nákupnej ceny. V ponuke máme taktiež produkty, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá (zvyčajne je pri nich uvedené, že dodanie môže trvať aj viac ako 3 týždne) – v takých prípadoch sa môže stať, že produkt nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte produkt, ktorý výrobca a alebo dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné – objednaný produkt Vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

7.1 Stornovanie objednávky
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo ak nebudeme schopní Vám ju dodať v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené, pokiaľ sa nedohodneme inak.

8.1 Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, alebo jej časti v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
– tovar je dlhodobo nedostupný
– zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru

9.1 Spôsob platby
    Pri osobnom odbere platba možná len v hotovosti
    Dobierka – platba kuriérovi len v hotovosti

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky (+421 918 638 079) alebo na e-mailovú adresu bowtenliehovar@gmail.com.

10.1 Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:
•    Dobierkou: 7€ (pri počte 1 až 11 fliaš), 9,60€ (pri počte viac ako 12 fliaš), nad  500€ doprava zdarma.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

11.1 Objednávky posielané do zahraničných krajín
Pri objednávkach posielaných v rámci zahraničia poštovné účtujeme vždy, aj nad 500€.
Výška poštovného závisí od konkrétnej krajiny a hmotnosti balíka.
Po vytvorení objednávky čakajte na inštrukcie personálu drinkcentrum.sk. Budeme Vás kontaktovať ohľadom možnosti zaslania balíku do konkrétnej krajiny a ohľadom výšky poštovného, ktoré pre Vás naceníme.
•    Ak s výškou poštovného nebudete súhlasiť, objednávku stornujeme.
•    AK s výškou poštovného budete súhlasiť, je nutná platba vopred na účet. Po pripísaní platby na náš účet objednávku zašleme na Vami zadanú adresu.

12.1 Kontrola dodávky
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

UPOZORNENIE: Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tovar bude doručený len osobám, ktoré sa pri preberaní zásielky preukážu dokladom totožnosti a ich vek bude vyšší ako 18 rokov.

13.1 Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovarov, ktoré boli zakúpené osobným odberom v našej kamennej prevádzke.
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
•    Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
•    Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
•    Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

14.1 Používanie materiálov zo stránky
© 2020 BOWTEN s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od BOWTEN s.r.o. zakázané.

Korešpondenčné údaje

Názov: destilaty.bowten.sk
Korešpondenčná adresa: Hlavná 270, 076 61 Dargov, Slovenská republika

Tel: +421 918 638 079
Web: www.destilaty.bowten.sk
Web: bowtenliehovar@gmail.com

Fakturačné údaje

Názov: BOWTEN s.r.o.

Sídlo: Kollárova 1657/16, Sečovce 078 01, Slovenská republika

IČO: 50 070 665
IČ DPH: SK2120161791

Bankové spojenie:
IBAN: SK36 0200 0000 0021 3645

 

Bowten

Pin It on Pinterest

Share This